Standards logo

Inovativni standardi 

Postavljamo standarde u djelatnosti od samog početka 

Vjerujemo u kontinuirani razvoj i unaprjeđenje poslovanja. Naša interna pravila i standardi reguliraju sve segmente našeg poslovanja: od testiranja proizvoda do nabave sastojaka. Naše inicijative poput Programa usklađenosti s globalnim zakonskim okvirima i Programa usklađenosti s Laceyevim zakonom predstavljaju temeljna načela kojih se strogo pridržavamo u poslovanju. Navedene inicijative pružaju partnerima brenda osjećaj povjerenja u svaku kap naših eteričnih ulja.

Scientist looking at reports

Program usklađenosti s globalnim zakonskim okvirima

Kao dio naše predanosti pravilnom i etičkom poslovanju – od nabave i proizvodnje eteričnih ulja do marketinga i prodaje proizvoda – razvili smo Program usklađenosti s globalnim zakonskim okvirima, koji obuhvaća niz obveznih pravila i smjernica. Također smo uspostavili Program usklađenosti s Laceyjevim zakonom za dobavljače biljnog materijala. Slijede neka od pravila i smjernica koje obuhvaća Program usklađenosti s globalnim zakonskim okvirima:

  • Program usklađenosti s propisima o zaštiti okoliša: Briga o okolišu jedna je od naših temeljnih vrijednosti, a poštovanje propisa o zaštiti okoliša smatramo prioritetom. Naša pravila o zaštiti okoliša koncipirana su kako bi naši zaposlenici razumjeli i poštovali sve važeće propise o zaštiti okoliša. 

  • Priručnik za zaposlenike: Od svakog zaposlenika očekuje se pošteno postupanje, integritet i ponašanje u skladu s primjenjivim zakonima. Priručnik objedinjuje sva pravila i odgovornosti.   

  • Program usklađenosti s Laceyevim zakonom: Kao sastavni dio obveze Young Livinga da poštuje primjenjive zakone i propise na svim područjima poslovanja, razvili smo Program usklađenosti sa Laceyevim zakonom, koji zahtijeva od svih dobavljača da poštuju propise koji štite biljke te regulira trgovinu biljnim proizvodima.  

  • Program usklađenosti s kontrolom globalne trgovine: Young Living se predano pridržava sustava kontrole izvoza i ekonomskih sankcija u trgovini.  

  • Etički kodeks Udruge direktne prodaje (DSA): Kao član Udruge direktne prodaje (DSA), Young Living dosljedno teži održavanju najviših standarda ponašanja u svim svojim globalnim poslovnim aktivnostima.  

Program usklađenosti s Laceyevim zakonom

Kao predvodnik u industriji, predani smo dosljednom poštovanju zakona i propisa koji se odnose na zaštitu biljaka i divljih životinja. U skladu s tom obvezom, razvili smo Program usklađenosti s Laceyjevim zakonom.  

Riječ je o najstarijem zakonu o zaštiti biljnog svijeta i divljih životinja u Sjedinjenim Američkim Državama. Izvorno donesen 1900. godine radi zaštite životinjskih vrsta, Laceyjev zakon proširen je 1981. godine kako bi se obuhvatile određene biljke i biljni proizvodi koji su protivni domaćim zakonima SAD-a. Godine 2008. američki Kongres ponovno je proširio opseg Laceyjeva zakona kako bi obuhvatio sve vrste biljnih i životinjskih materijala. Amandman iz 2008. godine predstavljao je prvu zabranu drva i biljnih proizvoda s ciljem suzbijanja ilegalnih aktivnosti sječe izvan SAD-a te osiguravanja veće transparentnosti o izvoru i vrstama biljaka i biljnih proizvoda koji se uvoze u SAD. 

Prema Laceyjevu zakonu, federalnim zločinom se smatra uvoz, izvoz, prijevoz, primanje, kupnja ili prodaja biljaka ili biljnih proizvoda, uključujući eterična ulja i druge proizvode biljnog porijekla, koji su uzeti ili kojima se trguje u suprotnosti s domaćim ili stranim zakonima namijenjenima zaštiti biljaka, a isporučuju se u SAD ili unutar SAD-a. Laceyjev zakon uspostavlja standard „dužne pažnje”, definiran kao „onaj stupanj brige koji bi razborita osoba iskazala pod jednakim ili sličnim okolnostima”. Cilj je tog standarda poticanje istraga o legalnom prikupljanju i nabavi biljnih proizvoda.

Young Living posvetio je više od četiri godine intenzivnog rada razvoju i implementaciji ovog sveobuhvatnog programa usklađenosti. Kroz ove napore i suradnju sa stručnjacima za Laceyev zakon, regionalnim savjetnicima i stručnjacima za okoliš, Young Living je postao pionir u usklađenosti s Laceyevim zakonom u industriji eteričnih ulja.    

Odredbe Laceyeva zakona za dobavljače biljnih proizvoda

Young Living postupa s dužnom pažnjom i marljivošću kroz redovito istraživanje, pregled i provjeru relevantnih informacija u vezi s uvezenim biljnim proizvodima. To obuhvaća uvoz od stranih dobavljača, kupnju od domaćih, prodaju u vlastitim trgovinama te pojedince i organizacije s kojima poslujemo. Cilj je osigurati transparentnost, kvalitetu i usklađenost sa zakonima i standardima u cijelom lancu opskrbe. Program usklađenosti uključuje pet važnih koraka za sve biljne proizvode i njihove dobavljače:   

  • Obrazovanje dobavljača: Young Living pruža materijale za obuku svim domaćim i stranim dobavljačima koji se bave uzgojem biljaka kako bi ih educirao o Laceyjevu zakonu i njegovim zahtjevima. Taj pristup potiče usklađenost s Laceyjevim zakonom kao preduvjetom za suradnju s Young Livingom. 

  • Procjena dobavljača: Svi novi i postojeći dobavljači biljnih proizvoda podvrgavaju se procjeni rizika i usklađenosti s Laceyjevim zakonom kroz redovitu provjeru određenih čimbenika rizika koji su povezani s proizvodom i samim dobavljačem. Taj proces obuhvaća analizu rijetkosti ili ograničene dostupnosti određenih biljnih vrsta, istraživanje prisutnosti korupcije u zemljama gdje se vrši berba ili sječa, provjeru dostupnosti dokumentacije o opskrbnom lancu te identifikaciju mogućih zakonskih ograničenja koja bi mogla otežati provjeru zakonitosti biljnih izvora. S obzirom na složenost industrije eteričnih ulja i industrije proizvoda biljnog porijekla, određene aktivnosti dužne pažnje mogu zahtijevati angažman vanjskih revizora specijaliziranih za usklađenost s propisima o zaštiti okoliša, lokalnih savjetnika te kontakte unutar zemlje. 

  • Certifikacija dobavljača: Da bi surađivali s Young Livingom, svi dobavljači biljnih proizvoda moraju dokazati svoju usklađenost s Laceyjevim zakonom i obvezati se na suradnju s nama u njegovoj provedbi. To podrazumijeva aktivan angažman unutar vlastitih opskrbnih lanaca s ciljem provedbe odgovarajućih standarda i praksi. 

  • Procjena rizika: Proizvodi biljnog podrijetla i njihovi dobavljači prolaze kroz neovisnu procjenu te im se dodjeljuje odgovarajuća kategorija rizika. Ta evaluacija pomaže u određivanju potrebnih ugovora i kontrola kako bi se osigurala suradnja s dobavljačem ili nabava proizvoda biljnog porijekla. 

  • Revizija/praćenje: Eterična ulja i njihovi dobavljači redovito su podvrgnuti pažljivim revizijama i nadzoru. Taj proces obuhvaća pregled opskrbnog lanca i provjeru zakonitosti nabave, analizu pravnih zahtjeva i dokaze o usklađenosti. Gdje je to primjereno, također se provode revizije objekata i sabirnih mjesta dobavljača. 

Naš Program usklađenosti s Laceyevim zakonom postavlja novi standard za industriju eteričnih ulja i proizvoda biljnog porijekla te istovremeno odražava posvećenost Young Livinga vođenju pokreta za boljitak života. Kroz ovaj program Young Living pokazuje predanost očuvanju osjetljivih krajolika i biljnih resursa. 

Kako Seed to Seal® stvara zdraviji dom

sourcing seal

Selektivna nabava

Young Living nabavlja proizvode od provjerenih poljoprivrednih imanja u vlasništvu tvrtke, partnerskih poljoprivrednih imanja koja dijele naše vrijednosti i od dobavljača s certifikatom Seed to Seal®, koji potvrđuje da zadovoljavaju iznimno visoke standarde kvalitete. 

science seal

Revolucionarna znanost

Kao predvodnici modernog pokreta eteričnih ulja, revolucionirali smo znanstvena istraživanja eteričnih ulja te ulažemo neizmjerno vrijeme i resurse u razvoj proizvoda, istraživanje i testiranje.

Rastimo zajedno

Otkrijte vrhunske proizvode na biljnoj bazi te nastavite put prema zdravom i sretnom domu. 

© 2023 Young Living Essential Oils, LC

All rights reserved.