Science logo

Revolucionarna znanost 

Istražujemo proizvode od 1994. 

Ako smatrate da zaslužujete prednosti vrhunskih biljnih proizvoda bez ikakvih kompromisa, u pravu ste. Nismo zadovoljni prosječnošću i uvijek težimo najboljem za vas, vašu obitelj i vaš dom. Naša stalna znatiželja potiče nas da kontinuirano preispitujemo trenutačne prakse i pružamo proizvode koje zaslužujete. Zato imamo vodeće istraživačke laboratorije, gospodarstva i destilerije svjetske klase.     

Oil bottles in a tray
Testing sediments with a spoon

Testiranje i istraživanje

Zahvaljujući rigoroznim i nepopustljivim standardima kvalitete, možemo identificirati čista eterična ulja i druge sastojke najviše kvalitete. 

Naš tim za kontrolu kvalitete primjenjuje niz znanstvenih, fizikalnih, kemijskih i mikrobioloških testova kako bi precizno mjerio sastojke i svojstva naših eteričnih ulja i proizvoda koji ih sadrže. Kada su u pitanju eterična ulja, naši znanstvenici i neovisni laboratoriji provode niz ponovljenih testiranja sirovina i dobivenih proizvoda u okviru procesa kontrole kvalitete. 

Naš tim visokokvalificiranih znanstvenika provodi vrhunska ispitivanja kako bi osigurao najvišu razinu kvalitete u skladu sa zahtjevima specifikacija materijala. Evo i primjera provođenih ispitivanja:  

 • Denzitometrija: mjerenje gustoće, odnosno specifične težine tekućine, poput eteričnog ulja ili pića. Svrha je denzitometrije osigurati očekivanu konzistenciju tekućeg proizvoda u svim serijama. Mjerenjem gustoće također se može utvrditi je li eterično ulje patvoreno ili razrijeđeno nekim drugim uljem. 

 • Viskometrija: tehnika za mjerenje viskoznosti ili otpora protjecanju tekućine. Ispitivanje se provodi za proizvode kao što su paste za zube, losioni i šamponi kako bi se osigurala njihova dosljedna konzistencija.  

 • Refraktometrija: određivanje loma svjetlosti dok prolazi kroz tekućinu. Pomaže u procjeni sastava eteričnog ulja.

 • Organoleptička analiza: ispitivanje senzorskih svojstava proizvoda kao što su okus, miris, boja i izgled. Svrha je osigurati dosljedno potrošačko iskustvo proizvoda bez obzira na seriju.  

 • Polarimetrija: mjerenje rotacije svjetlosti dok prolazi kroz tekućinu. Ono pomaže u procjeni sastava eteričnog ulja.  

 • Spektrometrija masa uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-MS): tehnika za utvrđivanje niske koncentracije minerala i metala.  

 • Testiranje na teške metale: naša sirova eterična ulja testiraju se tehnikom ICP-MS na olovo, arsen, kadmij i živu.  

 • Atomska emisijska spektrometrija uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-OES): tehnika utvrđivanja visoke koncentracije minerala.  

 • Plinska kromatografija s plameno-ionizacijskim detektorom (GC-FID): tehnika odvajanja i utvrđivanja aromatskih komponenti u eteričnom ulju. Naši znanstvenici upotrebljavaju te podatke za procjenu kvalitete naših eteričnih ulja i identificiranje aromatskih spojeva kao što su terpeni.  

 • Plinska kromatografija uz spektrometriju masa (GC-MS): tehnika odvajanja i utvrđivanja aromatskih komponenti u eteričnom ulju.  

 • Kiralna plinska kromatografija (GC): metoda odvajanja molekula jednake molekularne mase, ali s različitim rasporedom molekula.   

 • Tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti uz detekciju ultraljubičastim zračenjem (HPLC-UV): tehnika odvajanja i utvrđivanja komponenti poput vitamina. 

 • Tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti uz spektrometriju masa (HPLC-MS): tehnika odvajanja i utvrđivanja komponenti u proizvodu. Može otkriti čak i niske koncentracije sastojaka i kontaminanata. 

 • Infracrvena spektroskopija s Fourierovom transformacijom (FTIR): postupak kojim se mjeri apsorpcija infracrvenog zračenja kako bi se utvrdio jedinstven spektar uzorka i provjerila autentičnosti u usporedbi sa standardom. 

 • Automatizirano mikropopisivanje: automatizirana tehnika za određivanje rasta mikroba u sirovinama i gotovim proizvodima.  

 • Ubrzana stabilnost: ispitivanje stabilnosti kojim se određuje procijenjeni vijek trajanja proizvoda pomoću povišene temperature i vlažnosti.  

 • Stabilnost u stvarnom vremenu: test kojim se provjerava trajnost proizvoda tijekom određenog razdoblja. 

 • Punjenje/brojenje: provjeravanje količine tekućine ili broja kapsula, paketića itd. u pakiranju gotovog proizvoda. 

 • Razgradnja: određivanje vremena potrebnog za razgradnju kapsule.

 • pH: mjerenje kiselosti ili lužnatosti proizvoda.  

 • Mikroskopija: proučavanje karakteristika fizičkog oblika i izgleda materijala pomoću mikroskopa.  

 • Zapaljivost: mjerenje zapaljivosti tvari.  

 • Plamište: određivanje najniže temperature tvari potrebne da se tvar zapali.  

 • Aktivnost vode: mjerenje vode koja je dostupna mikroorganizmima za rast.   

 • Masena spektrometrija odnosa izotopa (IRMS): mjerenje prisutnosti elemenata u vezi s porijeklom sastojaka eteričnog ulja i razlikovanje prirodnih od umjetnih spojeva.    

 • Mikrobiološka testiranja: testovi za prisutnost mikroorganizama kao što su Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, kvasci, probiotici i plijesni pomoću provjerenih metoda temeljenih na industrijskim zahtjevima i standardima.   

 • Testiranje na agrokemikalije: ispitivanje prisutnosti agrokemikalija, uključujući pesticide i herbicide, u eteričnim uljima i drugim gotovim proizvodima.   

Interna testiranja

Dobivena eterična ulja i druge proizvode biljnog porijekla testiramo bez izuzetka. To znači da se naše formule temelje na desetljećima vodećih istraživanja i podataka u industriji. Interni razvoj stručnosti omogućuje nam da budemo precizniji i fleksibilniji u provođenju analiza te da brže utvrdimo i riješimo probleme s kvalitetom.  

S obzirom na desetljeća iskustva u ispitivanju eteričnih ulja, stvorili smo opsežnu bazu podataka i stekli bolji uvid u svoje proizvode od bilo kojeg trećeg ili ugovornog laboratorija.  

Dodatna je prednost internog testiranja kontrola rasporeda, što nam omogućuje uštedu vremena i resursa pri analizi uzoraka. Na taj način možemo učinkovitije plasirati proizvode na tržište. Na primjer, ako je potrebno ubrzano testiranje kako bi proizvod zadovoljio rokove lanca opskrbe, naš laboratorij za kontrolu kvalitete može prioritetno provesti testiranje radi optimalnog vremena obrade. U slučaju vanjskih ili ugovornih laboratorija Young Living ima ograničenu kontrolu nad planiranjem testiranja, što povećava rizik od kasnog plasiranja proizvoda na tržište ili nestanka zaliha.  

Neovisni laboratoriji

Young Living se služi vanjskim ili ugovornim laboratorijima kada je potrebno specijalizirano testiranje ili kada specifične metode ispitivanja nisu dostupne u našem internom laboratoriju za kontrolu kvalitete. Osim toga, laboratoriji trećih strana koriste se i za verifikaciju i validaciju kako bi se osigurala preciznost naših metoda i podataka. Ispitivanja koja se izvode u vanjskim laboratorijima obuhvaćaju, među ostalim, analizu prisutnosti aktivnih sastojaka (vitamina), provjeru učinkovitosti konzervansa te testiranje osjetljivosti kože, poznato i kao RIPT.  

Napredne poljoprivredne prakse

Na našim poljoprivrednim imanjima provodimo ekološki prihvatljive prakse kako bismo zaštitili vodu i tlo od onečišćenja. Nastojimo kontinuirano dokumentirati rezultate naših istraživanja i eksperimenata, uključujući podatke o hranjivim tvarima koje se dodaju tlu putem kompostiranja, upotrebi prirodnih gnojiva, primjeni plodoreda, količini vode koja dolazi iz kiše ili navodnjavanja te utjecajima dnevne Sunčeve svjetlosti i temperatura. Svoja istraživanja i saznanja aktivno dijelimo s partnerskim gospodarstvima i dobavljačima s certifikatom Seed to Seal® kako bismo im omogućili primjenu istih održivih praksi.  

Hand pulling a plant out of a sample

Odabir sastojaka

Eterična ulja i sastojke za proizvode nabavljamo od provjerenih poljoprivrednih imanja u vlasništvu tvrtke, partnerskih imanja i dobavljača s certifikatom Seed to Seal®. Da bismo osigurali visoku kvalitetu sastojaka, pouzdajemo se u vlastita istraživanja, znanje i iskustvo poljoprivrednika s naših partnerskih imanja. Ljudi koji rade na našim partnerskim imanjima često razvijaju posebnu vezu s zemljom koju obrađuju, a ta se povezanost gradi kroz generacije. Ta duboka veza omogućuje im dobro razumijevanje najboljih praksi za tlo i biljke.  

Međutim, ako naši timovi za znanstvena istraživanja i osiguranje kvalitete utvrde da proizvod određenog dobavljača ne udovoljava našim visokim standardima, nećemo ga staviti na tržište. 

Kako Seed to Seal® stvara zdraviji dom

sourcing seal

Selektivna nabava

Young Living nabavlja proizvode od provjerenih poljoprivrednih imanja u vlasništvu tvrtke, partnerskih poljoprivrednih imanja koja dijele naše vrijednosti i od dobavljača s certifikatom Seed to Seal®, koji potvrđuje da zadovoljavaju iznimno visoke standarde kvalitete. 

Standards seal

Inovativni standardi

Od samog početka razvijali smo, poboljšavali i implementirali najstrože standarde kako biste imali najbolja eterična ulja na svijetu. 

Rastimo zajedno

Otkrijte vrhunske proizvode na biljnoj bazi te nastavite put prema zdravom i sretnom domu. 

© 2023 Young Living Essential Oils, LC

All rights reserved.